Frälsningsarmén är en kristen kyrka som arbetar mycket och aktivt med att vara en del i samhället. Mycket energi och arbete läggs på arbetet med olika sociala institutioner för både unga och gamla. 

I Sverige har frälsningsarmén någonstans mellan 15 000* - 25 000 medlemmar i ca 176 kårer runt om i hela landet.

Källa: alltombibeln.se/bibelfragan/salvarmy.htm 

(*observera att den lägre siffran 20 000 tar i beaktande att medlemstalen för frälsningsarmén minskat kontinuerligt under 2000-talet.)