Många är intresserade av att veta hur många som är med i svenska kyrkan.  Medlemstalen för svenska kyrkan har minskat stadigt de senaste åren.  Enligt de senast tillgängliga säkerställda siffrorna har Svenska Kyrkan 6,3 miljoner medlemmar.

Kortfattad statistik:

  • Från 2013 till 2014 minskade det totala medlemsantalet med sammanlagt 1%. Vilket är mindre än året innan.
  • Kyrkans medlemstal har under perioden 2004-2015 minskat med om omkring 50 000 - 55 000 medlemmar per år. (Observera att dessa siffror inte räknar med Barn som döps eller personer som avlider)
  • Under 2014 skedde cirka 53 000 dop i Svenska kyrkan. Näst 45% av alla barn födda i landet döps.
  • Allt färre svenskar låter döpa sina barn.
Källa: https://www.svenskakyrkan.se/statistik

Uppgifterna i denna text baseras på siffror från 2014. Siffrorna för 2015 väntas offentliggöras under våren 2016.