Antalet stater som är med i FN kan teoretiskt både öka och minska över tid. Dock har antalet medlemsstater ännu så länge ökat successivt över tid.  Förenta Nationerna bildades den 24 oktober 1945. Sverige gick med året därpå 1946 och idag har FN 193 länder som medlemmar. Faktum är att det endast är Vatikanstaten, av alla erkända stater, som står utanför FN. 

FNs säkerhetsråd

Säkerhetsrådet består av sammanlagt 15 medlemsländer varav 5 är permanenta och övriga 10 väljs över 2 åriga mandatperioder.