Skuldsättning är ett allvarligt och växande problem i Sverige. Den sammantagna totala skulden från fysiska juridiska personer i Sverige till Kronofogden har växt från 65 049 386 738 år 2010 till 72 398 720 872 år 2015. Samtidigt har antalet som finns registrerade hos kronofogden varierat något över tid och legat mellan 400 000 - 450 000 st mellan åren 2010-2015.

Antalet restförda fysiska personer i kronofogdens register 2015 var 427 734. Flest skuldsatta återfinns föga förvånande i Stockholm totalt hela 72 434 st.

Korta kommentarer:

  • Sveriges belåning skenar och svenskarna är nu ett av världens mest skuldsatta folk.
  • Inkassobolagen gör stora vinster på detta.

Källa: 

www.kronofogden.se/download/18.73c55da914b3fa1855a29dfb/1453274847872/antal_skuldsatta_2010_2015.pdf