Skuldsättning är ett allvarligt och växande problem i Sverige. Den sammantagna totala skulden från fysiska juridiska personer i Sverige till Kronofogden har växt från 65 049 386 738 år 2010...

Läs hela blogginlägget